Hvad er hypnose

   & hypnoterapi?

Kurser & Foredrag

 

Rygestop, vægtreduktion, selvhypnose... 

 Hypnose & hypnoterapi

Børn med triveslsproblemer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foredrag/Workshop:

Første skridt til sunde og stærke børn - anerkend dig selv.   Ring og hør nærmere

 

Ring eller send en mail og bliv skrevet på venteliste til kurser i vægtkontrol eller rygestop. Du bliver kontaktet så snart der er nok til et hold.

 

Kurser:

 

Vægtkontrol

Kurset i vægtkontrol er opdelt i 3 faser.

 

1. fase: Afholdes med den samlede gruppe. Her drøftes spisevaner, bekymringer, proces, motivationsfaktorer, faldgrupper o.a. og den enkelte kursist indstilles mental til et slankere liv. Der vil foregå vejning.

 

2. fase: Hver kursist får personlig vægtreduktion-behandling med hypnose & hypnoterapi - individuelle aftaler hos mig, der aftales ved første møde i gruppen. For yderligere oplysninger: Klik her...

 

3. fase: Afholdes med den samlede gruppe ca. 2 uger efter sidste kursist har været i individuel behandling.

Her drøftes proces, oplevelser, fristelser o.a. Der vil foregår vejning, og der dannes netværk for de som har lyst og behov.

 

Alle 3 faser tager ca. 2 timer hver.

 

Pris 2000,- kr. pr. person

 

Såfremt man har deltaget i alle 3 faser, vil der efter gennemført kursus blive udstedes kursusbevis. Med dette bevis har kursisten ret til en opfølgende behandling eller samtale indenfor 3 mdr. efter kurset er gennemført, til 50% af den til enhver tid gældende pris på genbehandling.

 

Rygestop

Kurset i rygestop er opdelt i 3 faser.

 

1. fase: Afholdes med den samlede gruppe. Her drøftes vaner, bekymringer, myter, proces, motivationsfaktorer, faldgrupper o.a. og den enkelte kursist indstilles mental til rygestop.

 

2. fase: Hver kursist får personlig rygestopbehandling med hypnose & hypnoterapi - individuelle aftaler hos mig, der aftales ved første møde i gruppen. For yderligere oplysninger: Klik her...

 

3. fase: Afholdes med den samlede gruppe ca. en uge efter sidste kursist har været i individuel behandling.

Her drøftes proces, oplevelser, fristelser o.a. og der dannes netværk for de som har lyst og behov.

 

Alle 3 faser tager ca. 2 timer hver.

 

Pris 2000,- kr. pr. person

 

Såfremt man har deltaget i alle 3 faser, vil der efter gennemført kursus blive udstedes kursusbevis. Med dette bevis har kursisten ret til en opfølgende behandling eller samtale indenfor 3 mdr. efter kurset er gennemført, til 50% af den til enhver tid gældende pris på genbehandling.

 

Generelt for ovenstående kurser

Deltagere på hold er min. 5 og max 8 personer.  

 

Kurset kan foregå i eks. foreninger, klubber, uddannelsesinstitutioner, små eller store virksomheder ... Eller det kan foregå hos mig.

 

7th Path selvhypnose

Selvhypnose er et helt fantastisk redskab til ALLE mennesker.

 

7th Path selvhypnose er et specielt sammensat kursusforløb, der strækker sig over i alt 6 dage af 4 timer. Det kan være 6 dage på en uge, 1 - 2 dage/aftener ugentligt eller 3 weekender.

Der arbejdes med generel personlig udvikling og videre kan der arbejdes med mere personlige problemstillinger eller mål... Også i virksomheden. 

 

Kort beskrevet minder formen i dette kursus om meditation, men hvor underbevidstheden løbende stilles forslag til forandring. Dels mental oprydning og dels mental opfyldning. Og du får teknikker til at arbejde videre med det, selv om kurset er stoppet.

 

Der arbejdes helst med grupper på 10 personer eller derover af hensyn til dynamikken på holdet.

Kurset udbydes løbende, hvor man kan tilmelde sig via min mail, eller de kan udbydes i eksempelvis foreninger, klubber, sportsforeninger og på virksomheder.

 

Pris 3900,- kr. pr. person.

 

Ved aftaler med virksomheder med større hold kan prisen forhandles. 

 

Konflikthåndtering

Alle mennesker oplever konflikter/uenigheder. Det kan være på arbejdspladsen, i parforholdet eller med børnene. I alle livets sammenhænge, kan der i princippet udarbejdes en konflikthåndteringsmodel. Tovejsmodeller og individuelle modeller.


I mange konflikter kommer det tilsyneladende til at handle om magt, altså hvem bestemmer mest eller hvem er klogest.

Respekt for andre mennesker, og sig selv, er grundtanken i konflikthåndtering. Respekt skal ikke forveksles med frygt, men respekt i den forstand, at alle mennesker har en værdi - er ligeværdige, og andres holdning er lige så værdifuld som min… Den er bare anderledes.

 

Kurser i konflikthåndtering kan tilpasses den gruppe der efterspørger kurset. Der kan arbejdes både med mindre grupper af 5 - 8 personer, men det kan også laves i større grupper med workshops.

 

Pris 2000,- kr. pr. person ved 5 - 8 personer

Prisen ved større hold aftales med virksomheden.

 

Kurset kan afholdes over 2 halve dage, 3 timer pr. dag, eller en hel dag af 7 timers varighed inkl. pauser.  

 

 

Foredrag

 

Hypnose & hypnoterapi

Her vil deltagerne få indsigt i, hvad hypnose og hypnoterapi er, hvorfor det virker og hvad  det kan bruges til.

Myter og fantasier om hypnose kan drøftes. Der vil blive demonstreret hypnose, hypnotiske redskaber og deltagerne vil få indsigt i, hvordan vi bevidst kan arbejde med vores underbevidste sind.

 

Der gøres opmærksom på, at det ikke her er muligt at arbejde med individuelle problemstillinger, men vi kan sagtens drøfte, hvorvidt hypnose/hypnoterapi kan anvendes i netop din situation.

 

 

Børn med trivselsproblemer

Børn der ikke trives er desværre et tiltagende problem. Ondt i hovedet, mavesmerter, ked af det eller måske pludselig konstant i konflikter med kammeraterne. Ofte kan det være svært umiddelbart at finde forklaringen på problemet, men vi kan have mange gisninger. Tiltagende krav fra skolen, krav til tøjstil fra venner/veninder, travle forældre, mange fritidsaktiviteter osv.

 

Som forældre prøver vi at være tilstede, når vi har fri... Kvalitetstid kalder vi det... Vi prøver at styrke vores børn til at stå imod presset om det nyeste modetøj, og de stigende krav fra skolen. Vi skærer ned på fritidsaktiviteterne eller avisruterne. Vi har måske haft kontakt til skolen eller PPR for at få hjælp til problemet... Og lige lidt hjælper det. Barnet får det tilsyneladende ikke stort bedre, og vi føler os magtesløse. 

 

I mit arbejde med disse børn har det vist dig, at der kan ligge helt andre ting bag, end vi lige umiddelbart forestiller os. 

 

Jeg vil i foredraget komme med eksempler på børn/unge jeg har haft i behandling, og hvad der overraskende er dukket op her.

Foredrag kan laves som en workshop, hvor deltagerne bliver aktivt medvirkende.

 

 

Generelt om foredrag

Foredrag er af ca. 3 timers varighed.

 

Jeg har brug for at vide, hvor mange deltagere der vil være, men principielt er der ingen begrænsning på antal.

 

Foredrag kan afholdes i eksempelvis foreninger, på uddannelsesinstitutioner, i større eller mindre virksomheder.

 

Pris: 4600,- kr.

 

 

Copyright ® 2003 CompanyName.com

Terapi & Hypnose Jammerbugt

 Hvad  kan  

 behandles?

Priser & Tilbud

  Børn og 

 hypnose...

 Kurser &

 Foredrag

 Virksomheds-

aftaler

 Hvem er jeg?

Certifikat NGH