Hvad er hypnose

       & hypnoterapi?

Hvad kan behandles?

Priser & tilbud

Børn og hypnose

Kurser & Foredrag

Virksomheds

aftaler

Hvem er jeg?

Certifikat

NGH

 Hvad er hypnose

& hypnoterapi?

   

 

Hypnose er en tilstand, hvor du er åben for forandring... Så kort kan det siges.

Vi er alle dagligt i tilstande, der minder om hypnose. Vi dagdrømmer, er fjern i blikket, tænker måske, måske ikke. Men sker der noget omkring os, en lyd, en bil der bremser, et barn der græder, ”vågner” vi op og slår bevidstheden til.

 

Din underbevidsthed er vågen hele tiden. Den opfatter alt, hvad der sker omkring dig, og du er i stand til at reagere, når du skal. Det er dybest set en hypnotisk tilstand, og kan til forveksling minde om den tilstand, der skal til, for at lave om på de reaktioner eller handlemønstre, der plager dig i hverdagen.

 

Du vil, med andre ord, under hypnose være i stand til at høre og reagere på alt, hvad der foregår omkring dig.

 

Med hypnose kan der skabes bedre trivsel ved eksempelvis mental oprydning, afslapning, større selvsikkerhed og stressbehandling.

 

For at anvende hypnoterapi skal man først være i hypnose. Med hypnoterapi kan man eksempelvis behandle diverse fobier, forskellige typer angst, depressive tilstande og jalousi. Altså tilstande, der så at sige har en bagvedliggende årsag. Der arbejdes terapeutisk med årsagen, hvor der anvendes flere af de almindelig kendte metoder så som NLP, gestalt terapi, partsterapi o.a.

 

 

Copyright ® 2003 CompanyName.com

Terapi & Hypnose Jammerbugt