Hvad er hypnose

   & hypnoterapi?

Familieterapi

 

Samtaler   Samspilsopgaver

 

     Eksempler:

 

  • Børn med trivselsproblemer
  • Grænsesætning     (tydelige voksne)

  • Samspilsproblemer

  • Kommunikation med børn


 

Ring endelig, hvis du er i tvivl, om jeg kan hjælpe netop jer.

 

Hvad er familieterapi?

Der kan være mange grunde til, at man kan have behov for familieterapi. Det kan være, at barnet/børnene ikke trives, har ondt i maven, hovedpine eller har vredesudbrud, og forældrene kender ikke umiddelbart grunden hertil. Det kan være, at forældrene har en oplevelse af, at de ikke kan styre børnene, eller der kan være sygdom (fysisk/psykisk) i familien. Dette er bare eksempler.

 

Familieterapi kan lyde stort, men dybest set handler det om samtaler med en særlig struktur.  Der kan dog være tilfælde, hvor der med fordel kan anvendes samspilsopgaver.

 

Min tilgang til familieterapi er altid systemisk. Vi indgår alle i relationer med andre mennesker og dermed i forskellige systemer. Vi bliver påvirket af de forskellige systemer ligesom systemerne påvirker os. Familien er altså også et system med dets normer og værdier.

Er der en opgave eller rolle i familien, som den person der plejer at varetage opgaven ikke varetager, vil systemet tage over. Og systemet er så et eller flere af de andre medlemmer i familien. Er det ikke en anden voksen, der tager opgaven/rollen, er det barnet, eller opgaven/rollen kan deles mellem medlemmerne.  Dette foregår oftest uden at medlemmerne af systemet opdager det, og de er derfor ikke bevidste om, at det er det, der sker. Dette kan lettest forklares ved at eksemplificere.

 

Mor plejer at være den der har den primære opdragelsesrolle, men mor er blevet syg. Far er ikke vant til den opgave. Han plejer at være den der støtter mor i det hun gør, så han tager ikke hele mors rolle. Derfor begynder storesøster også at opdrage på lillebror. Lillebror har ikke samme respekt for storesøster, så han sidder ikke pænt ved bordet, eller han gør dumme ting, som han ikke plejer at må. Er mor bare ramt af influenza og derfor fraværende nogle få dage, oprettes balancen hurtigt igen, når mor er rask. Bliver mor i stedet indlagt en længere periode, kan den rolle, storesøster påtager sig, give hende en følelse af at være mislykket. Lillebror bliver måske rodløs og far bliver frustreret. Far er bekymret for mor, og midt i det skal han forholde sig til lillebror der ”skaber sig” og storesøster, der bliver mere og mere indesluttet, tavs og ked af det.

 

Ud over familiesystemet er vi alle en del af et større eller bare andre systemer. Det kan eksempelvis være skolesystemet, det udvidede familiesystem eller systemet i lokalsamfundet. Alle de systemer vi indgår i påvirker som nævnt gensidigt hinanden. Det er vigtigt at have for øje, at vi kan have forskellige roller i de forskellige systemer, men også at en overbevisning fra ét system kan have afsmittende effekt på et andet.

 

Et lille eksempel herpå kan være lille Peter, der altid har fået at vide hjemme, at han er larmende. Peter kan så trække den overbevisning med ind i skolesystemet... Også selv om andre ikke oplever ham larmende der. Jeg er larmende, bliver hans "sandhed".  

 

Samtaler:

I den indledende samtale vil jeg altid have fokus på værdier, normer og regler i familie, når familiens problemstilling skitseres. Rigtig mange konfliker i familien eller parforholdet opstår netop fordi vi ikke er bevidste om, at vi har forskellige værdier, normer og uskrevne regler. Videre vil min tilgang ofte være løsningsfokuseret - til forskel fra årsagsforklarende.

 

Samspilsopgaver:

Samspilsopgaver er eminente til at analysere samspillet mellem forældre og børn, børnene imellem eller forældrene imellem. Opgaverne kan være, at spille et spil, bygge noget sammen eller evt. at bage.  

 

Er der behov for samspilsopgaver vil behandlingen som regel blive delt op i en opgavedel og en samtaledel. I opgavedelen vil jeg udelukkende være observatør.

 

Umiddelbart efter opgaven vil vi altid snakke om, hvordan familiemedlemmerne oplevede opgaven, og hvilke roller de forskellige medlemmer havde i opgaven.

 

I nogle tilfælde vil der efterfølgende være behov for en samtale med forældrene uden børnene. Denne vil blive aftalt til en anden dag.

 

Hvor meget?

Ingen problemer løses med et fingreknips. Alle forandringer tager tid, og processen er den vigtigste. Den første behandling starter processen og efter min bedste vurdering, skal der altid mindst én opfølgende samtale til. Nogle familier vil herefter selv kunne arbejde videre og andre kan have brug for mere støtte, nye forslag eller ideer til at fastholde eller udvikle processen.

 

Jeg vil altid lave en telefonisk opfølgning efter den opfølgende samtale. Denne aftales inden i går herfra. Ved den telefoniske opfølgning drøftes udviklingen og der kan laves nye aftaler, hvis der er behov herfor. Er der gode processer i gang, er der ingen grund til at blive ”forstyrret” af endnu en samtale hos mig.

 

Første samtale vil være af ca. 1 ½ times varighed. Efterfølgende ca. 1 time.

 

 

Copyright ® 2003 CompanyName.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapi & Hypnose Jammerbugt

 Hvad  kan  

 behandles?

Priser & Tilbud

  Børn og 

 hypnose...

 Kurser &

 Foredrag

 Virksomheds-

aftaler

 Hvem er jeg?

Certifikat NGH