Hvad er hypnose

   & hypnoterapi?

Priser & Tilbud

 

Hypnose & hypnoterapi

Kurser og foredrag

Virksomhedsaftaler

Terapi for individuelle, par & familier samt

konflikthåndtering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS!

 

Jeg har desværre endnu ikke mulighed for at modtage Dankort...

 

Der kan betales kontant eller med kontooverførsel. Dette aftales ved bestilling af tid.

 

 

 

Priser:

Terapi - Individuel, par og familie, 1. samtale    950,- kr.

Terapi - Individuel, par og familie, efterfølg.      650,- kr.

Hypnose/hypnoterapi 1. behandling                  1100,- kr.

Evt. efterfølgende - hypnoterapi                        950,- kr.

5-PATH forløb (3 aftaler)                                2850,- kr.

Hypnoterapi & familieterapi                            2850,- kr.

Rygestop                                                         1300,- kr.

Foredrag   (3 timer)                                          4600,- kr.

7th Path selvhypnose kursus - pr. person          3900.- kr.

Andre kurser - pr. person                                  2000,- kr.

Sorggrupper for børn                                         3800, kr.

Showhypnose. Prisen afhænger af antal deltagere og eventtype. Ring og hør nærmere.

 

Samtaler:

Familieterapi, induviduel terapi, parterapi og konflikthåndtering er af ca. 1 1/2 times varighed. Prisen er pr. behandling.

 

Hypnose/hypnoterapi:

Hypnose/hypnoterapi: 1. behandling tager mellem 1 1/2 - 2 timer, da der ved første kontakt bruges god tid i samtalen, på at konkretisere problemstillingen.

Eventuel efterfølgende behandling tager mellem 1 - 1 1/2 time.

 

5-PATH forløb:

Ved behandling af eksempelvis depression, angst, lavt selvværd, skyld/skamfølelse og en lang række andre lignende problemstillinger ,kan der med fordel aftales 5-PATH forløb. 5-PATH betyder, at der er 5 faser man skal igennem, for at få fuld og varrigt udbytte af behandlingen. Det betyder imidlertid ikke, at der skal 5 behandlinger til. Oftest kan de 5 faser klares på 3 behandlinger, men det er vigtigt, at der er fokus på processen og at der bruges den nødvendige tid til alle 5 faser. 

 

Prisen er for 3 behandlinger, når de bestilles på én gang.

 

 

Hypnoterapi & familieterapi:

Strukturen i kombinationsbehandlingen hypnoterapi & familieterapi er følgende:

  • Samtale med barnet/den unge og forældre af ca. 1 1 /2 times varighed.
  • Hypnoterapi af barnet/den unge ca. 1 time (uden forældre).
  • Samtale efter behandlingen for drøftelse af det der dukkede op under hypnoterapien af ca. 1/2 times varighed.
  • Samtale ca. en uge efter, for at følge op på hele forløbet. Hvordan har barnet det? Hvilke processer er sat i gang? Mangler der noget og hvis ja, hvad skal der til? Denne samtale varer ca. 1 1/2 time. 

 

Skulle der være behov for efterfølgende samtaler vil prisen herfor være 650,- kr.

 

Det får du for pengene:

Der vil efter alle ovenstående behandlinger ske mindst én telefonisk opfølgning. Den første er ca. en uge efter behandlingen. Her drøftes forløbet, der kan stilles spørgsmål til behandlingen eller den efterfølgende proces... Og husk, at det netop er en proces der sættes i gang med behandlingen.

 

Foredrag og kurser:

Prisen for foredrag er uanset antal deltagere. Foredraget er af 3 timers varighed.

 

Kurser afregnes pr. person.

 

Kursus i konflikthåndtering er 2 dage af 3 timers varighed, eller en hel dag af 7 timers varighed inkl. pauser. 

Min. 5 og Max 10 deltagere. Der kan dog laves aftaler om større hold eksempelvis med virksomheder. Her aftales prisen individuelt.

 

Kursus i rygestop eller vægtkontrol er opbygget i 3 moduler af 2 timers varighed pr. modul.

- Se endvidere under fanen Kurser & Foredrag

Min. 5 og Max 10 deltagere. Der kan dog laves aftaler om større hold eksempelvis med virksomheder. Her aftales prisen individuelt.

 

Kurser i 7th Path selvhypnose strækker sig over 6 dage af ca. 4 times varighed. Disse kan aftales til at forløbe over en uge eller evt. 3 weekender.

Der vil løbende blive opslået kurser, man kan tilmelde sig, men der kan også aftales kurser i foreninger, sportsklubber, på virksomheder etc.

Holdstørrelser på 10 personer eller derover er at foretrække, for at opnå den bedste dynamik.

 

Virksonhedsaftaler:

Virksomheder kan lave aftaler til fordelagtige priser på kurser, foredrag eller anden personalepleje.

 

Ring og hør nærmere. Tlf. 5120 3762

 

Copyright ® 2003 CompanyName.com

Terapi & Hypnose Jammerbugt

 Hvad  kan  

 behandles?

Priser & Tilbud

  Børn og 

 hypnose...

 Kurser &

 Foredrag

 Virksomheds-

aftaler

 Hvem er jeg?

Certifikat NGH